Skip to content

Release - Endret kodeverk fra 7319 til 8254 på Henvisning-1.1 vedr. relasjonstype for helseperson.

Ghost User requested to merge utvikling/standarder:release into master

Endret kodeverk fra 7319 til 8254 på Henvisning-1.1 vedr. relasjonstype for helseperson.

Merge request reports