Skip to content

Release - Endret kodeverk fra 7319 til 8254 for v1.1 vedr. relasjonstype for helseperson

Ghost User requested to merge utvikling/standarder:release into master

Endret kodeverk fra 7319 til 8254 for v1.1 vedr. relasjonstype for helseperson

Merge request reports