Skip to content

Lars/ig script dev

Lars Kristian Roland requested to merge lars/ig-script-dev into master

Script og oppsett for å lage implementation guide. Har nå satt opp en prosess på en ekstern server som publiserer til http://fhirapi.cloudapp.net/ig/index.html. Det gjenstår ganske mye for å få IG bra formatert, så ikke sikkert det er lurt å legge inn på master helt enda. Ellers kan man prøve å oppdatere definisjonsfilene under /vkp/ImplementationGuide-definition for å redigere IG. Så skal IG genereres og publiseres automatisk på http://fhirapi.cloudapp.net/ig/index.html (hvis det virker, og det er ikke sikkert)

Edited by Thomas Tveit Rosenlund

Merge request reports