Skip to content

Resolve "Lage utkast/eksempler på NamingSystem i Norway"

Espen Stranger Seland requested to merge 19-norway-namingsystem into master

Closes #19 (closed) Opprettet flere namingsystems for de andre identifiktorene, redigert litt på fødselsnummer + kommunenummer.

-espen

Merge request reports