Oppdatert url i profiler og extensions, samt endret filnavn for å skille profiler og extensions

Merged Ghost User requested to merge kritiskInformasjon-opplasting into master

Oppdatert url i profiler og extensions, samt endret filnavn for å skille profiler og extensions

Merge request reports