Oppdatert versjon av profiler og dokumentasjon

Merged Ghost User requested to merge oppdatering_kritiskinfo into master

Oppdatert versjon av profiler og dokumentasjon

Merge request reports