Skip to content

Oppdatering av profiler, endret kardinalitet på CommonBaseType til 0..1 fra 1..1…

Ghost User requested to merge oppdatering_kritiskinfo into master

Oppdatering av profiler, endret kardinalitet på CommonBaseType til 0..1 fra 1..1 som hang igjen på noen få profiler.

Merge request reports