Skip to content

Konsolidere fra utvikling standarder

Konsolidere fra utvikling standarder, sørge for at alle relevante endringer nå finnes på utvikling/FHIR og at dette er prosjektet vi jobber på heretter

Merge request reports