Skip to content

Revert "Nye versjoner av skjema for vedtak"

Jannicke Svendsen requested to merge revert-61c1e7c7 into master

This reverts commit 61c1e7c7

Merge request reports